Personuppgiftspolicy | Landshopping.se

PERSONUPPGIFTSPOLICY för Landshopping

Familjekortet Sverige AB (”Familjekortet”, “vi”, ”våra” och ”oss”) värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i relation till vår behandling av dina personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy gäller för dig som gör ett köp på Landshopping och besöker www.landshopping.se.

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • administrera ditt köp och din beställning;
 • kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och förfrågan om utvärdering om ditt köp;
 • skicka marknadsföring och anpassad information om produkter, din varukorg, tävlingar och events via e-post och sms;
 • ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler;
 • hjälpa dig med kundserviceärenden; och
 • fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen.

Beroende på vilken relation vi har till dig behandlar vi dina personuppgifter för samtliga eller endast några av ändamålen som beskrivs ovan. Vilka av dessa personuppgiftsbehandlingar som avser dig framgår av denna personuppgiftspolicy. Mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter hittar du nedan.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

 

Innehåll

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

Vilka har tillgång till dina personuppgifter utanför EU/EES?

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Intresseavvägning

Vilka rättigheter har du?

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Familjekortet Sverige AB med organisationsnummer 556997-1236, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress
kundservice@landshopping.se eller ringa oss på telefonnummer 033-430 80 90. Vår postadress är Familjekortet Sverige AB, Mariedalsgatan 7, 503 38 Borås.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss?

Vi måste behandla de personuppgifter som du anger vid köpet för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig och genomföra din leverans. Vissa personuppgifter måste vi även behandla för att vi ska kunna följa krav i lagstiftning eller andra bestämmelser. Vilka personuppgifter som du måste lämna till oss kan du läsa i de tabeller nedan där den lagliga grunden anges vara ”fullgörande av avtal” eller ”rättslig förpliktelse”. Om du inte lämnar sådana personuppgifter kommer du inte kunna genomföra ett köp hos oss.  

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Familjekortet. Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • de handlare vars produkter vi marknadsför och återförsäljer för att de ska kunna leverera en produkt som du har beställt samt i övrigt hantera ditt köp;
 • våra IT-leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde för att vi ska kunna ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt;
 • vår betaltjänstleverantör Klarna för att administrera din betalning. Om du väljer att betala via faktura kan Klarna dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation;
 • vår transportör för att hantera eventuella returer;
 • vår leverantör av lagertjänster;
 • de relevanta tredje parter som tillhandahåller de digitala kanaler vi använder för att ge dig och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring; och
 • en tredje part som analyserar användningen av hemsidan och därför kan komma att få tillgång till dina personuppgifter om du använder vår hemsida.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna personuppgiftspolicy.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall använder vi oss dock av IT-leverantörer som på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner behandlar och därmed överför dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler.

 
Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för delningen eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett ovan.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller som vi själva har samlat in.

 

Ändamål: För att administrera ditt köp

Behandlingar som utförs

 • Skicka dina uppgifter till handlaren som levererar din produkt
 • Genomföra betalning
 • Skicka orderbekräftelse

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)


Laglig grund

Fullgörande av avtal om du gör ett köp i egenskap av konsument.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss.

Intresseavvägning om du gör ett köp i egenskap av representant för ett företag.

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna ingå ett avtal om köp med det företag du representerar.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i ett år efter genomfört köp. 

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas.

Dina personuppgifter behandlas även av handlaren vars produkt du har köpt för att handlaren ska kunna leverera produkten till dig samt i övrigt kunna hantera ditt köp. Handlaren är självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas.

 

Ändamål: För att skicka marknadsföring via telefon, e-post, sms och postala utskick

Behandlingar som utförs

 • Skicka marknadsföring och nyhetsbrev för Landshopping med erbjudanden och information via e-post, sms och postala utskick
 • Skicka marknadsföring och nyhetsbrev för någon av våra andra tjänster eller produkter med erbjudanden och information via e-post, sms och postala utskick
 • Skicka personligt anpassad marknadsföring så att du får erbjudanden och information som vi tror att du är intresserad av
 • Skicka information om din varukorg om du har lämnat vår webbplats utan att fullgöra köpet
 • Kontakta dig via telefon för att ge dig erbjudanden om våra prenumerationer


Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer


För anpassad kommunikation och påminnelse om varukorg behandlas även:

 • Surfhistorik
 • Orderhistorik


Laglig grund

Intresseavvägning.

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kontakta och göra utskick till dig som är kund hos oss för anpassad marknadsföring. Du har rätt att invända mot marknadsföringen när personuppgifterna samlas in samt vid varje utskick eller kontakt.


Lagringstid:
Personuppgifterna lagras under ett år efter genomfört köp med stöd av intresseavvägningen. Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi att skicka nyhetsbrev tills du avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen 

 

Ändamål: Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler


Behandlingar som utförs

 • Tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler, sociala medier och tredje parts webbsidor inklusive delning av personuppgifter med nämnda aktörer 


Personuppgifter som behandlas

 • IP-adress
 • Cookies


Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna ge dig som kund och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig, t.ex. baserat på det som du har visat intresse för på vår hemsida.

Läs mer om profilering nedan.


Lagringstid:
Personuppgifterna lagras under ett år från genomfört köp.

 

Ändamål: Bjuda in dig till events och tävlingar


Behandlingar som utförs

 • Bjuda in dig till events och tävlingar
 • Administrera din anmälan eller ditt deltagande i tävlingen


Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Geografisk placering


Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att bjuda in dig som kund till events och tävlingar samt att administrera din anmälan och ditt deltagande.


Lagringstid: Personuppgifterna lagras under ett år från genomfört köp och tills tävlingen eller eventet är avslutat.

 

Ändamål: För att administrera kundserviceärenden


Behandlingar som utförs

 • Besvara och hantera ditt kundserviceärende via e-post, telefon, vår hemsida eller sociala medier
 • Besvara dina meddelanden och frågor som du lämnar i vår chatt på vår hemsida


Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den information du lämnar (t.ex. ordernummer)


Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende. 


Lagringstid:
Personuppgifterna lagras i sex månader från det att ärendet är avslutat.Ändamål: För att tillhandahålla ditt kundkonto


Behandlingar som utförs

 • Skapa och hantera ditt kundkonto där du kan se dina personuppgifter och orderhistorik
 • Vidta säkerhetsåtgärder, t.ex. säkerställa att endast behöriga loggar in
 • Kommunicera avseende ditt kundkonto


Personuppgifter som behandlas

 • E-postadress
 • Användarnamn
 • Lösenord
 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer

För att ge dig fördelarna av att ha ett kundkonto behandlas även:

 • De uppgifter som du har fyllt i senaste gången du handlat, detta inkluderar att vi lagrar uppgift om ditt namn, din e-postadress och din postadress
 • Orderhistorik
 • Vi behandlar endast ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, när det är viktigt för oss att kunna göra en säker identifiering eller i övrigt när det är nödvändigt för att vi ska följa krav enligt speciallagstiftning.


Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna skapa och administrera ditt kundkonto samt ge dig fördelarna av att ha ett kundkonto.


Lagringstid:
Personuppgifterna lagras i ett år från ditt senaste köp. Du kan när som helst radera ditt kundkontoÄndamål: För att hantera ångerrätt, reklamationer eller andra anspråk


Behandlingar som utförs

 • Hantera eventuell ånger av köp
 • Hantera eventuellt reklamationsärende eller andra anspråk
 • Initiera eventuella anspråk 


Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)

Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. information om den aktuella ordern)


Laglig grund

Rättslig förpliktelse och intresseavvägning

Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi har även ett berättigat intresse av att kunna försvara oss mot eller initiera ett eventuellt rättsligt anspråk.


Lagringstid:
Personuppgifterna lagras från det att du inkommer med ditt anspråk eller vi initierar ett anspråk och behandlas så länge processen avseende anspråket pågår.

 


Ändamål: För att följa bokföringslagens regler


Behandlingar som utförs

 • Följa bokföringslagen 


Personuppgifter som behandlas

 • Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterial


Laglig grund

Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.

 
Ändamål: För att förbättra våra produkter och tjänster


Behandlingar som utförs

 • Skicka förfrågningar om att delta i undersökningar om produkter och tjänster
 • Hantera de svar som du lämnar i undersökningen
 • Sammanställa statistik av resultaten från våra undersökningar
 • Undersöka hur våra tjänster används för att kunna göra förbättringsåtgärder


Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • E-postadress
 • Information som du lämnar i undersökningen
 • Information om vilka erbjudanden som du har använt
 • Information om hur tjänsten används


Laglig grund

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig med en förfrågan om att utvärdera vår tjänst för att kunna förbättra våra tjänster.

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna utveckla våra tjänster för att kunna ge dig och andra användare en bättre upplevelse.


Lagringstid:
Personuppgifterna lagras under ett år efter genomfört köp. Vi upphör dock behandlingen av dina personuppgifter före om du invänder mot vår behandling. Vi kommer endast att sammanställa och lagra resultatet av undersökningarna anonymt.


Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här personuppgiftspolicyn.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är.

Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här personuppgiftspolicyn.


Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat till oss för vår behandling av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Läs mer om automatiserat beslutsfattande inklusive profilering ovan.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär ovan. I vissa fall kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du invänt mot behandlingen. Det kan ske om vi kan uppvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.


Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter.


Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.


Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället vill att vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter.


Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.


Rätt att inge klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritets­skydds­myndigheten.

 

Denna integritetspolicy fastställdes av Familjekortet Sverige AB den 2022-12-02, senaste uppdaterad 2022-12-02