Köpvillkor | Landshopping.se

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR FÖR KONSUMENT 

1. Allmänt
 • Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Familjekortet Sverige AB org.nr. 56997-1236 (”Familjekortet/vi/oss”) och dig som gör en beställning från oss via www.landshopping.se (”Webbplatsen”). På Webbplatsen marknadsför och återförsäljer Familjekortet Sverige AB olika handlares (”Leverantören”) produkter. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Familjekortet framgår på Webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning av en produkt på Webbplatsen.
 • Utöver Villkoren gäller även Familjekortets integritetspolicy som du kan hitta här. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.
 • Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

2. Avtal och beställning

 • För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Du som gör ett köp behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.
 • När du har slutfört ditt köp på Webbplatsen skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt via e-post. När orderbekräftelsen skickas ingår du och Familjekortet ett avtal om köp. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med kundtjänst.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter, du inte uppfyller villkoren i punkten 2.1, eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.
 • OBS! Om du mailar eller ringer in din beställning debiteras en serviceavgift på 50 kr.

3. Produktinformation m.m.

 • Det är Leverantören som laddar upp produkter och tillhörande produktbeskrivningar på Webbplatsen. Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Familjekortet har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på Webbplatsen.
 • Bilder på Webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti.
 • Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Familjekortet, Leverantörerna eller dess licensgivare.

4. Priser och betalning

 • Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.
 • Familjekortet strävar efter att Webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att Webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.
 • I samarbete med Klarna erbjuder vi dig olika betalningsalternativ för ditt köp. När du gör ett köp ingår du ett separat avtal om betalningen med Klarna. Mer information om vilka betalsätt vi erbjuder hittar du under Frågor och Svar på Webbplatsen samt i beställningsprocessen. Fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på Klarnas webbplats, se här. Vi och Klarna förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det betalsätt som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

 • Familjekortet kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter (”Erbjudanden”). För produkter som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor.
 • Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av Erbjudandet.

6. Leverans

 • Produkter levereras direkt från Leverantören till dig enligt det leveransalternativ du valt. Familjekortet lagerhåller inte produkter utan dessa skickas direkt från Leverantören utan fysisk hantering av oss.
 • Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Mer information om vilka leveransalternativ vi erbjuder kan du hitta på Webbplatsen. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma.
 • Kostnader för leverans inom Sverige framgår vid respektive produkt på Webbplatsen. Om du vill ha leverans utanför Sverige gäller andra fraktkostnader. Om du vill ha leverans utanför Sverige ska du kontakta vår kundservice eller leverantören direkt för att få information om vilken fraktkostnad som gäller för din leverans.  
 • Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden framgår av Webbplatsen och kommer att visas för dig under beställningsprocessen och i orderbekräftelsen.
 • Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen senast inom 30 dagar från det att du har genomfört ditt köp. Observera att angivna leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning är försenad, kommer du att få ett meddelande om det.
 • I samband med att leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller hämtar ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. För outhämtade beställningar har vi rätt att ta ut en avgift som motsvarar Familjekortets eller Leverantörens hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten, vilket uppgår till minst 150 kronor.

7. Ångerrätt

 • Vid köp av produkter från Webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela Leverantören inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten (”Ångerfristen”). Du har också rätt att vända dig till Familjekortet.
 • Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har vi rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp du ska få återbetalt. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde, se vidare under punkt 7.7 nedan.
 • Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:
 1. varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
 2. varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, rakapparater, eltandborstar, fotbad etc.);
 3. en produkt som snabbt kan försämras eller bli för gammal; t ex gröna växter, blommande växter, sticklingar, lökar, rotknölar, trädgårdsväxter och andra produkter som kan ta skada av att hanteras flera gånger.
 4. en produkt som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan produkt på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra;
 5. ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling;
 6. lösnummer av en tidning eller en tidskrift; eller
 7. digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
  • Genom att du accepterar Villkoren samtycker du till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.
  • I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en produkt har förseglats på grund av hälso- eller hygienskäl eller om produkten utgör ljud- eller bildupptagning får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså om du bryter förseglingen på dessa typer av produkter. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).
  • Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om detta innan Ångerfristen har löpt ut. För en smidig hantering rekommenderar vi att du skickar ditt meddelande till Leverantören i enlighet med den rutin som framkommer på blanketten för utövande av ångerrätt som medföljer din leverans. Meddelandet bör innehålla ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Meddelandet kan i första hand skickas via post eller e-post till den adress som Leverantören informerat dig om och i andra hand till den adress som anges på Webbplatsen. Du kan även använda den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här. Du har även alltid rätt att vända dig till Familjekortet på telefon 033-430 80 90 eller e-post kundservice@landshopping.se.
  • Produkter ska skickas till Leverantören utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat att du vill frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.
  • Om du ångrar ditt köp kommer vi att återbetala vad du har betalat för produkten inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder och inte heller returfrakten som uppkommer vid utövande av ångerrätten). På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
  • Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Leverantören eller Familjekortet underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Vi får dock vänta med återbetalningen tills Leverantören eller Familjekortet fått tillbaka produkten från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

8. Garanti

 • För vissa produkter kan Leverantören komma att lämna en garanti. För de produkter som omfattas av garanti, framgår garantitid och övriga villkor för att du ska kunna göra garantin gällande i anslutning till respektive produktbeskrivning på Webbplatsen.
 • För att kunna göra gällande garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter för olika leverantörer och tillverkare. Var därför uppmärksam på detta när du läser produktbeskrivningen som gäller just för din produkt.

9. Reklamation

 • Vid beställning via Webbplatsen har du alltid rätt att reklamera fel i din produkt inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Leverantören så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid. Du har också rätt att kontakta Familjekortet inom ovan angiven tid på telefon 033-430 80 90 eller e-post info@familjekortet.se.
 • Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.
 • För en smidig hantering rekommenderar vi att du reklamerar den felaktiga produkten genom att returnera den till Leverantören på den adress som Leverantören informerat dig om och som framgår av rutiner som följer med din försändelse. Om du är osäker har du alltid rätt att vända dig till Familjekortet, t.ex. genom att kontakta vår kundtjänst. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att den har returnerats. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Vi löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.
 • När den reklamerade produkten har tagits emot och det konstaterats att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att Leverantören kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

10. Force Majeure

Om Familjekortets fullgörande av sina åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Familjekortet eller Leverantören inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skyldighet att utge skadestånd och från andra påföljder. Hävning kan dock ske enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

11. Tillämplig lag och tvister

 • Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att vända dig till Familjekortets kundtjänst på telefon 033-430 80 90 eller e-post info@familjekortet.se.
 • Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Mariedalsgatan 7, 503 38 Borås. Vid eventuell tvist följer Familjekortet ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.


Läs om vår Personuppgiftspolicy här

_______________________

Villkoren fastställdes av Familjekortet Aktiebolag den 2022-12-02.