Ångerrätt och reklamationer | Landshopping.se

Ångerrätt 

 • Vid köp av produkter från Webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela Leverantören inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten (”Ångerfristen”). Du har också rätt att vända dig till Familjekortet Sverige AB.
 • Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har vi rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp du ska få återbetalt. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde, se vidare under punkt 7.7 nedan.
 • Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:
 1. varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
 2. varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, rakapparater, eltandborstar, fotbad etc.);
 3. en produkt som snabbt kan försämras eller bli för gammal;
 4. en produkt som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan produkt på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra;
 5. ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling;
 6. lösnummer av en tidning eller en tidskrift; eller
 7. digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
  • Genom att du accepterar Villkoren samtycker du till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.
  • I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en produkt har förseglats på grund av hälso- eller hygienskäl eller om produkten utgör ljud- eller bildupptagning får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså om du bryter förseglingen på dessa typer av produkter. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).
  • Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om detta innan Ångerfristen har löpt ut. För en smidig hantering rekommenderar vi att du skickar ditt meddelande till Leverantören i enlighet med den rutin som framkommer på blanketten för utövande av ångerrätt som medföljer din leverans. Meddelandet bör innehålla ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Meddelandet kan i första hand skickas via post eller e-post till den adress som Leverantören informerat dig om och i andra hand till den adress som anges på Webbplatsen. Du kan även använda den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här. Du har även alltid rätt att vända dig till Familjekortet Sverige AB på telefon 033-430 80 90 eller e-post kundservice@landshopping.se.
  • Produkter ska skickas till Leverantören utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat att du vill frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.
  • Om du ångrar ditt köp kommer vi att återbetala vad du har betalat för produkten inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder samt returfrakten som uppkommer vid utövande av ångerrätten). På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
  • Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Leverantören eller Familjekortet Sverige AB underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Vi får dock vänta med återbetalningen tills Leverantören eller Familjekortet Sverige AB fått tillbaka produkten från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Reklamationer

 • Vid beställning via Webbplatsen har du alltid rätt att reklamera fel i din produkt inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Leverantören så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid. Du har också rätt att kontakta Familjekortet Sverige AB inom ovan angiven tid på telefon 033-430 80 90 eller e-post kundservice@landshopping.se.
 • Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.
 • För en smidig hantering rekommenderar vi att du reklamerar den felaktiga produkten genom att returnera den till Leverantören på den adress som Leverantören informerat dig om och som framgår av rutiner som följer med din försändelse. Om du är osäker har du alltid rätt att vända dig till Familjekortet Sverige AB, t.ex. genom att kontakta vår kundtjänst. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att den har returnerats. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Vi löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.
 • När den reklamerade produkten har tagits emot och det konstaterats att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att Leverantören kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.