Köp hållbara, svenska produkter hos oss | Landshopping.se

A&C Green Gardening AB

Det började med att vi ville hitta en bekymmersfri bevattningslösning för våra fritidsodlingar, även om vi var bortresta en eller två veckor. Den skulle samtidigt vara skonsam för miljön och inte förbruka vatten i onödan. Efter att ha prövat olika lösningar fann vi Bevattningsboxen, den både löser dessa problem och är klimatsmart. Här föddes också tankarna på ett företag som inriktar sig på försäljning av produkter för odling och trädgård - produkter som är snälla för klimatet, hållbara och miljövänliga. På sensommaren 2021 tog vi steget att starta vårt företag A&C Green Gardening AB.

Vår vision är att kunna erbjuda smarta lösningar, bra verktyg och hjälpmedel inom odling och trädgård, ur ett så bra hållbarhetsperspektiv som möjligt.

Kort sagt, vi vill kunna erbjuda våra kunder möjlighet till Green Gardening.

 

Pris
Varumärke